Platform Polder Heerhugowaard

Vrienden van het Poldermuseum

Het doel van de vereniging is steun te verlenen, in de ruimste zin van het woord, ten behoeve van het Poldermuseum en steun te verlenen, zowel financieel als in alle andere mogelijke opzichten aan instellingen in Heerhugowaard en omgeving die het algemeen nut beogen.

Lidmaatschap, gezinslidmaatschap of donateurschap

Heerhugowaard, januari 2020

 

Beste leden/donateurs,

U kunt bijdrage aan de vereniging Platform Polder Heerhugowaard (Vrienden van het Poldermuseum). Dit doet u om het doel van de vereniging financieel te steunen en mogelijk zich daarvoor in te zetten.

Het doel van de vereniging is steun te verlenen, in de ruimste zin van het woord, ten behoeve van het Poldermuseum en steun te verlenen, zowel financieel als in alle andere mogelijke opzichten aan instellingen in Heerhugowaard en omgeving, die het algemeen nut beogen.

Voor de vereniging is het noodzakelijk, dat de leden en donateurs apart in de administratie worden geregistreerd.

In dit aanmeldformulier kunt u aangeven of u, een lidmaatschap of een gezinslidmaatschap of een donateurschap wilt.

Wilt u uw aanmelding schriftelijk of per email aan het bestuur doorgeven?

(Dit kan ook door een WhatsApp foto te maken van het ingevulde aanmeldformulier. Tel. 06 51 429 174)

Hierbij meld ik me aan bij de verenging:

Voor- naam of letters:

Achternaam:

Adres en woonplaats:

Emailadres:

Wil u aangeven welke keuze u maakt:

Lidmaatschap                                               per jaar €  7,50

Gezinslidmaatschap                                     per jaar € 15,00

Donateurschap                                             per jaar €  7,50

Daarbij bevestigt u, dat u bij het verkrijgen van de factuur de contributie betaalt.

De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering.

 

Bij een gezinslidmaatschap vragen wij u het volgende aan te melden:

Voor- en achternaam van de medebewoner(s):

1.

2.

 

U kunt zich aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie, laat het ons weten, zodat wij u kunnen informeren over de vacatures.

Het bestuur “Platform Polder Heerhugowaard”

Jan Groot                    voorzitter                    Tel. 06 38 677 815

Mart Kuiper                penningmeester         Tel. 06 51 429 174

Henk Slegtkamp         bestuurslid                  Tel. 06 82 627 710

Het secretariaat wordt door de zittende bestuursleden uitgevoerd.

Toelichting

Lidmaatschap en gezinslidmaatschap van leden:

Leden en de gezinsleden, geregistreerd op hetzelfde adres, kunnen actief deelnemen aan de vereniging.

Leden bij een gezinslidmaatschap, hebben dezelfde rechten als een enkel lid, met uitzondering van het stemrecht.

Het stemrecht bij een enkel lidmaatschap telt voor één en bij gezinslidmaatschap voor maximaal twee stemmen.

Bij een gezinslidmaatschap wordt de contributie verdubbeld ten opzichte van een enkel lidmaatschap.

Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen door erfopvolging.

 

Donateurschap:

Donateurs zijn geregistreerd bij de vereniging en nemen niet actief deel aan de vereniging.

Een donateur geeft een minimale financiële bijdrage aan de vereniging en kan de algemene leden vergadering bijwonen.

Zij hebben daarin geen stemrecht, maar mogen wel het woord voeren.

De statuten van Platform Polder Heerhugowaard:

U kunt de statuten bij het bestuur opvragen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie kunt u vinden op onze website:

www.platformpolderheerhugowaard.nl