Platform Polder Heerhugowaard

In Liquidatie

Vrienden van het Poldermuseum

Het doel van de vereniging is steun te verlenen, in de ruimste zin van het woord, ten behoeve van het Poldermuseum en steun te verlenen, zowel financieel als in alle andere mogelijke opzichten aan instellingen in Heerhugowaard en omgeving die het algemeen nut beogen.

                                                                               In Liquidatie

Van 15 t/m 30 november 2020 is de digitale Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de vereniging Platform Polder Heerhugowaard gehouden. Hierbij is door de leden/donateurs met de meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen ingestemd voor de opheffing van de vereniging per 31-12-2020. De ontbinding en de vereffening zal door het bestuur plaatsvinden volgens de statuten van de vereniging Platform Polder Heerhugowaard, akte de dato 13 juli 2017, onder toezicht de leden van de kascommissie.

Sinds 2017 is de naam Vrienden van de Stichting Den Huygen Dijck, gewijzigd in Platform Polder Heerhugowaard. In de algemene leden vergadering is de functieverbreding van het Poldermuseum aan de Huygendijk aan de orde geweest. In het kort kwam het erop neer, dat Stichting Den Huygen Dijck, het Poldermuseum ging verbouwen en daarbij een horecavestiging ondergebracht. Dit moest ten goede komen voor de exploitatie van het gebouw en meer mogelijkheden bieden tot het organiseren van evenementen met een aanzuigende werking voor het bezoek aan het Poldermuseum. Nadat de verbouwing is gerealiseerd, is de vriendenkamer ingericht tot een klein horecaverblijf. Vervolgens kreeg het gebouw de naam het Oude Gemaal, waarin het Poldermuseum, de (trouw)zaal en een kleine horeca zijn ondergebracht.

Aanvankelijk wilde het bestuur van de Vereniging van Vrienden van stichting Den Huygen Dijck aansluiten bij deze ontwikkelingen en de functie van onze vereniging eveneens verbreden, verlevendigen, meer activiteiten voor onze leden organiseren en meer belangstellenden aantrekken voor bezoek aan het Poldermuseum.

In relatie met een commerciele exploitatie, konden wij ons niet verenigen met die nieuwe opzet. Daarom zijn de statuten gewijzigd en is de naam “Platform Polder Heerhugowaard” met als subtitel “Vrienden van het Poldermuseum” aangenomen. Daarbij werd de blijvende relatie met de Stichting Den Huygen Dijck en het Poldermuseum benadrukt.
De statuten zijn notarieel gepasseerd. Het Platform Heerhugowaard kan hiermee een organiserende en faciliterende rol vervullen, maar ook autonoom een uitvoerende.

Wilt u meedoen? Laat het ons weten.