Platform Polder Heerhugowaard

Vrienden van het Poldermuseum

Het doel van de vereniging is steun te verlenen, in de ruimste zin van het woord, ten behoeve van het Poldermuseum en steun te verlenen, zowel financieel als in alle andere mogelijke opzichten aan instellingen in Heerhugowaard en omgeving die het algemeen nut beogen.

Op 2 mei 2017 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens die vergadering hebben we gesproken over de functieverbreding van het oude gemaal aan de Huygendijk. In het kort kwam het erop neer dat Stichting Den Huygen Dijck gaat verbouwen zodat het gebouw meer mogelijkheden krijgt voor exploitatie, inclusief uitbater De Kraak Actief. Inmiddels is de sloop in volle gang. U zou het interieur niet meer herkennen. De aannemer is per 1 september gestart met zijn werkzaamheden, het verbouwen van het interieur.

Het bestuur van de Vereniging van Vrienden van stichting Den Huygen Dijck wilde aansluiten bij deze ontwikkelingen en de functie van onze vereniging eveneens te verbreden, te verlevendigen, meer activiteiten voor onze leden te organiseren en meer belangstellenden aan te trekken.

Hiervoor was het noodzakelijk om een meer onafhankelijke positie te krijgen en niet meer exclusief verbonden te zijn met Stichting Den Huygen Dijck. De leden stemden in met een statutenwijziging en een nieuwe naam “Platform Polder Heerhugowaard” met als subtitel “Vrienden van het Poldermuseum”. Daarmee benadrukken we de goede relatie met de Stichting.
De statuten zijn inmiddels aangepast en de notaris gepasseerd.

We hebben de zomervakantie gebruikt om verder na te denken over de visie van het Platform Polder Heerhugowaard; een ambitie waar we in de toekomst naar toe willen. Deze ambitie hebben we als volgt verwoord:

Individuen en groepen in en rond de “De Polder”

mogelijkheden bieden zich voor publiek te profileren op het gebied van entertainment, sport, kunst en cultuur. (We noemen dit de performers)

Individuen en groepen in en rond “De Polder” te laten kennismaken met deze individuen en groepen en ervan te genieten. (We noemen dit de consumenten)

Individuen en groepen enthousiasmeren en binden en ondersteuning te bieden bij het mogelijk maken van de organisatie, de communicatie en de eventuele uitvoering. (We noemen dit de ondersteuners)

Met andere woorden: het Platform Heerhugowaard moet een “plek” zijn waar performers, consumenten en ondersteuners elkaar ontmoeten.

Het Platform Heerhugowaard kan daarbij een organiserende en faciliterende rol vervullen maar ook een uitvoerende.

We hebben onze ambitie besproken met de gemeente Heerhugowaard, Stichting Den Huygen Dijck en Stichting Historisch Heerhugowaard. We waren blij dat onze ambitie unaniem werd omarmd. Met een afgevaardigde van het bestuur van Stichting Den Huygen Dijck zijn we in gesprek om onze ambitie samen handen en voeten te geven. We hebben dan wel een grote ambitie maar we gaan klein beginnen. Het aankomende jaar zal in het teken staan van het benaderen van belanghebbenden, samenwerking zoeken, communicatie, positionering, een website en ledenwerving. Natuurlijk willen we bijdragen aan een spetterende opening van het nieuwe museum.

Wilt u meedoen? Laat het ons weten.